791-050-837radek@tylkowoda.pl8:00 - 18:00

Chroby wywołane przez złą (zanieczyszczoną) wodę

Post 1 of 27
Chroby wywołane przez złą (zanieczyszczoną) wodę

Choroby związane ze złą wodą mają dwa źródła: biologiczne i chemiczne. Pierwsza grupa powiązana jest z bakteriami i wirusami, które mogą znajdować się w wodzie przeznaczonej do picia. Drugą grupą są choroby wywołane przez toksyny pochodzenia chemicznego, trafiające do wód z różnych źródeł o charakterze przemysłowym.

Woda chętnie przenosi zanieczyszczenia

Ponieważ woda jest świetnym rozpuszczalnikiem (rozpuszcza ponad 2500 spośród znanych związków chemicznych), to łatwo ją w ten sposób zanieczyścić. Uzdatnianie wody w wodociągach nie zapewnia jej pełnej czystości chemicznej. Nie jesteśmy także w stanie stwierdzić występowania 97% spośród takich zanieczyszczeń organoleptycznie, czyli za pomocą naszych zmysłów. Najgroźniejsze jest to, że gdy organizm człowieka nie potrafi pozbyć się jakiejś toksyny, to ją kumuluje. Ołów gromadzi się w kościach, wątrobie i mózgu, aluminium – w mózgu, nerkach i kościach, rtęć – w nerkach i przysadce mózgowej, z kolei chlor – w tkance piersiowej kobiet. Jakie zatem choroby nam zagrażają?

Oczyszczalnie także mogą szkodzić

Już podczas samego procesu uzdatniania wody w oczyszczalni ścieków, dostają się do niej szkodliwe związki chemiczne. Chlor, używany do jej dezynfekcji, tworzy nowe związki z tymi wcześniej rozpuszczonymi w wodzie. Związki te są często rakotwórcze. Z kolei aluminium, używane w postaci siarczanu żelazowo-aluminiowego w procesie koagulacji wody, może prowadzić przede wszystkim do choroby Alzheimera.

Ołów

Ołów, który jest niebezpiecznym metalem ciężkim, dostaje się do wody za sprawą komunikacji samochodowej, przemysłu oraz nawozów sztucznych. Jego skutki są poważne i dalekosiężne. Ołów jest odpowiedzialny za zaburzenia w pracy umysłu, a nawet choroby psychiczne. Jego kumulacja w organizmie przyczynia się do obniżenia inteligencji, napadów agresji, nadwrażliwości, spowolnienia reakcji, utraty słuchu, a także problemów z koncentracją, równowagą i wzrostem. Co więcej, ołów bywa przyczyną nowotworów, szczególnie nerek, żołądka i narządów płciowych, jak również szereg innych dolegliwości. Jest szczególnie groźny dla dzieci.

Pestycydy

Pestycydy, używane przez rolników do zwalczania szkodników upraw, dostają siędo wody wraz ze ściekami rolniczymi oraz przenikają do wód gruntowych. Podobnie jak ołów, związki te kumulują się w organizmie ludzkim, w szczególności w tkance tłuszczowej, wątrobie i mózgu. Niektóre z nich są rakotwórcze, a większość wpływa szkodliwie na układ nerwowy i odpornościowy oraz na działanie wątroby. Zmniejszają także płodność, w szczególności u kobiet. Podobnie działają ftalany, czyli obecne w wodzie kranowej związki chemiczne będące składnikiem większości tworzyw sztucznych, które są przyczyną spadku płodności u kobiet i mężczyzn.

WNIOSEK

Związki chemiczne, które znajdują się w naszej wodzie pitnej, są w niej dokładnie rozpuszczone i niewyczuwalne za pomocą zmysłów. Jednocześnie zaś mogą kumulować się w organizmie i prowadzić do wielu chorób. Sposobem na usunięcie ich z wody kranowej jest wyłącznie odwrócona osmoza.

Menu
Czy chcesz otrzymać poradnik:
"Jak filtrować wodę w gospodarstwie domowym" ?
Gdzie wysłać poradnik ?
Możesz sprawdzić swoją skrzynkę odbiorczą ;)
OK