skip to Main Content

Dlaczego w Polsce brakuje wody?

Uschnięta różaPolska znajduje się na jednym z ostatnich miejsc w Europie pod kątem metrów sześciennych dostępności wody przypadającej na jednego mieszkańca. Średnio rocznie na każdego Polaka przypada tylko 1600 m3 (a w okresie suszy zaledwie 1000 m3). Dla porównania średnia europejska wynosi trzy razy więcej! Stan zasobów wody słodkiej w Polsce jest wręcz alarmujący, bo – jak podkreśla ONZ – przekroczenie bariery 1700 m3 powoduje stres wodny, czyli zagrożenie dla bezpieczeństwa wodnego.  Dowiedz się, dlaczego w naszym kraju brakuje wody.

Tendencja spadkowa w zakresie ilości zasobów wody słodkiej zauważalna jest od ostatnich kilku dekad. Głównym powodem tej sytuacji są zmiany klimatyczne, w tym wzrost globalnej temperatury, która doprowadza do jeszcze bardziej intensywniejszego odparowywania wody. Zmiany klimatu objawiają się ekstremalnymi zjawiskami meteorologicznymi – występowaniem suszy, upałów oraz trąb powietrznych. Z ich powodów w naszym kraju od kilku lat można zaobserwować bezśnieżne zimy, które to sprawiły, że wody powierzchniowe i głębinowe zostały pozbawione zasilania nowymi „dopływami” wody. Problemem jest również duża zmienność opadów w ciągu roku. W zimie bywają one wyjątkowo skąpe, w porównaniu do cieplejszych miesięcy, kiedy opadów jest wielokrotnie więcej.

Polska skąpa w wodę

Inną kwestią jest to, że nasz kraj nie dysponuje naturalnie dużą ilością zasobów wodnych. Najwięcej wody słodkiej zgromadzona jest w południowej Polsce – na terenach górzystych i wyżynnych. Centralna część naszego kraju wyróżnia się już dużo mniejszymi zasobami wód powierzchniowych. Również usytuowanie naszego kraju w środku kontynentu ma niekorzystny wpływ na liczbę opadów atmosferycznych. Znaczna odległość od oceanu sprawia, że w Polsce znacznie rzadziej pada deszcz niż w krajach, które leżą bliżej wielkiego błękitu.

Powodem tego, że w Polsce brakuje wody, jest również górnictwo. Wydobywanie węgla brunatnego w Bełchatowie spowodowało w województwie łódzkim wydrenowanie Jeziora Wilczyńskiego do tego stopnia, że jego brzeg cofnął się aż o 6 metrów. W skutek tej samej działalności człowieka zanika Noteć – największe dorzecze Warty. Z powodu wydobycia węgla rzeka ta w niektórych miejscach po prostu nie istnieje.

Konsekwencje niedoborów wody w Polsce

Zmniejszona liczba opadów (deszczu czy śniegu) najmocniej odbija się niestety na rolnictwie i leśnictwie. Susze w ostatniej dekadzie są bardzo intensywne i obejmują swym zasięgiem większe terytorium naszego kraju. Statystycznie występują one co 2,5 roku. W porównaniu do wcześniejszych dekad występowały one zdecydowanie rzadziej – bo tylko raz na 5 lat.

Susza i wysokie temperatury dotknęły również środowisko przyrodnicze. W ostatnich latach można zaobserwować liczne pożary połaci lasów i łąk, które dewastują środowisko naturalne. Natomiast w Puszczy Białowieskiej można gołym okiem dostrzec usychanie świerków, co jest spowodowane znacznym obniżeniem poziomu wód gruntowych.

Dla zwykłego mieszkańca niedobory wody objawiają się w dwójnasób. Po pierwsze ceny za dostarczenie wody z sieci wodociągowej rosną diametralnie z roku na rok. Z drugiej strony – w okresie upalnych miesięcy – zdarzają się problemy z utrzymaniem stałych ich dostaw. Pojawiające się komunikaty dotyczące ograniczenia wykorzystywania wody do podlewania ogródków czy trawników stają się w takich okresach już koniecznością.

Retencja wody w walce z suszami i powodziami

Nie dość, że w Polsce brakuje wody, to istnieją długoletnie zaniedbania w zakresie jej magazynowania. W skutek zasypywanie rowów melioracyjnych, osuszania pól, braku odmulania zbiorników retencyjnych obecnie łączna objętość zmagazynowanej wody w naszym kraju wynosi zaledwie 4 mld m3. Jest to niewiele ponad 6,5% objętości średniego rocznego odpływu polskich wód. Przy czym należy podkreślić, że istniejące w Polsce warunki stwarzają możliwość do zmagazynowania przynajmniej dwa razy więcej wody (około 15 % średniego rocznego odpływu wód).

Program przeciwdziałania niedoborowi wody

Konsekwencją tego, że w Polsce brakuje wody, było powstanie pierwszego planistycznego dokumentu pod nazwą Program Rozwoju Retencji. Założenia do tego dokumentu powstały już w 2019 roku, ale z powodu pandemii projekt planu został dopiero opublikowany w grudniu 2021 roku. Plan ten ma na celu zwiększenie zdolności do gromadzenia w Polsce zasobów wodnych i przetrzymywania ich dłuższy czas w środowisku. Zakłada więc on rozwój dużej i małej retencji, naturalnej i sztucznej retencji oraz melioracji poprzez przeprowadzenie szeregu inwestycji.

Dowiedz się, jak możesz zmniejszyć zużycie wody w Twoim domu.

Advertisements
Latest Articles
9 marca, 2023

Koniec suszy w Kalifornii?

Podczas gdy kalifornijskie zbiorniki zbliżają się do historycznych poziomów, czy to oznacza, że susza i niedobory wody się skończyły? W…

5 marca, 2023

Dezynfekcja słoneczna oczyszcza wodę

SODIS, czyli technika słonecznej dezynfekcji wody, to metoda filtracji wody stosowana do zwalczania chorób przenoszonych przez wodę.  Niedawno naukowcy z…

2 marca, 2023

Izraelska firma opracowuje solarny oczyszczacz wody

Izraelska firma Alumor opracowała system oczyszczania wody o nazwie H2O: Ready zasilany energią słoneczną i oparty o ultrafiolet.  Według firmy,…

Zapisz sie do newslettera

Don't get left out of the loop, make sure you subscribe to our newsletter below so you can be notified of our latest insights, tips, tutorials, sales and more!

Back To Top