skip to Main Content

Jak działa oczyszczalnia ścieków?

oczyszczalnia ściekówOczyszczalnia ścieków zamienia silnie zanieczyszczoną wodę na taką, która nadaje się do ponownego użycia przez gospodarstwa domowe i spełnia normy czystości wody. Proces ten, zwany uzdatnianiem, składa się z kilku kolejnych etapów. W uproszczonym modelu można wymienić cztery kroki: sedymentację, koagulację, filtrowanie mechaniczne oraz dezynfekcję.

Krok pierwszy

Uzdatnianie wody rozpoczyna się od jej sedymentacji. Woda, pochodząca najczęściej z rzek, przepływa powoli przez duże stawy sedymentacyjne. W nich większe mechaniczne zanieczyszczenia, takie jak piasek, iły i kurz osiadają na dno. Na koniec otrzymujemy wodę mniej mętna i w podstawowy sposób oczyszczoną z dużych cząstek.

Krok drugi

Kolejnym etapem oczyszczania jest koagulacja. W jej ramach oczyszczalnie ścieków usuwają lżejsze i mniejsze elementy, które nie opadły na dno w procesie sedymentacji. Za pomocą związku chemicznego – siarczanu żelazowo-aluminiowego, który ma podstać białego proszku, cząstki zanieczyszczeń są ze sobą łączone w tak zwane „kłaczki”. Stąd pochodzi też potoczna nazwa koagulacji – kłaczkowanie. Kłaczki, cięższe niż pojedyncze drobne elementy z których się składają, opadają łatwiej na dno stawu.

Krok trzeci

W kolejnym etapie oczyszczania – na filtrach mechanicznych – kłaczki oraz inne zanieczyszczenia mechaniczne są ostatecznie zatrzymywane. Filtry zawierają membrany żwirowo-piaskowe, które usuwają resztki nierozpuszczonych w wodzie zanieczyszczeń mechanicznych.  Określa się je jako sedymenty, zawiesiny, osady, mętność lub po prostu części/substancje mechaniczne lub nierozpuszczone. Po tym etapie w wodzie nie ma już zanieczyszczeń widocznych gołym okiem.

Krok czwarty

Ostatnim etapem jest dezynfekcja za pomocą chloru. Ten etap usuwa i hamuje rozwój chorobotwórczych drobnoustrojów obecnych w wodzie. Ponieważ jednak chlor w wodzie potrafi kumulować się w ludzkim organizmie i być przyczyną wielu chorób, stosuje się coraz częściej nowocześniejszą metodę dezynfekcji, którą jest ozonowanie. Jest to jednak metoda droższa i dużo trudniejsza niż chlorowanie. Tak przygotowana woda jest gotowa do wysłania do gospodarstw domowych. Mimo dużego stopnia oczyszczenia, wciąż pozostały w niej rozpuszczone związki chemiczne (a nawet doszły nowe, takie jak siarczan żelazowo-aluminiowy i pochodne chloru). Dodatkowo, woda może ulec zanieczyszczeniu rdzą, jeśli rurociąg doprowadzający ją do finalnych odbiorców jest skorodowany.

Wniosek

Zakład wodociągowy (oczyszczalnia ścieków) oczyszcza wodę przede wszystkim z mechanicznych i biologicznych zanieczyszczeń. Nie usuwa jednak z wody rozpuszczonych w niej związków chemicznych. Do tego celu niezbędne jest zastosowanie dodatkowego domowego filtra wody, działającego na bazie membrany osmotycznej.  Dowiedz się więcej o odwróconej osmozie.

Co to jest i jak działa oczyszczalnia ścieków przemysłowych?

Advertisements
Latest Articles
29 lipca, 2022

Jak działa generator wody atmosferycznej?

Woda z powietrza? To brzmi jak fantastyka naukowa. Nic jednak bardziej mylnego.  Generator wody atmosferycznej jest w stanie pozyskać wilgoć…

22 lipca, 2022

Największe nadużycie wody

Zupełnie niewidoczne dla oka, bo ukryte pod ziemią - w warstwach wodonośnych - wody gruntowe stanowią ponad 97% całkowitych zasobów…

15 lipca, 2022

Jaki jest Twój ślad wodny?

O tym, że każdy posiada unikalny układ linii papilarnych czy niepowtarzalną budowę małżowiny usznej, zapewne już słyszałeś. Ale czy wiesz…

Zapisz sie do newslettera

Don't get left out of the loop, make sure you subscribe to our newsletter below so you can be notified of our latest insights, tips, tutorials, sales and more!

Back To Top