skip to Main Content

Odsalanie: słona woda ⮕ pitna woda

odsalanie wody ICPNiedawno doniesiono, że naukowcy z MIT skonstruowali proste, lekkie i przenośne urządzenie, które może automatycznie usuwać cząstki i sole ze słonej wody, wytwarzając jednocześnie czystą wodę pitną.  Urządzenie nie wymaga żadnych filtrów ani pomp wysokociśnieniowych i może być obsługiwane za pomocą jednego przycisku.  Gdy poziom zasolenia i cząsteczek osiągnie określone wartości docelowe, urządzenie powiadamia użytkownika, że woda jest bezpieczna do picia.   Przeczytaj więcej o tym urządzeniu do odsalania wody opartym na technologii ICP.

Sposób działania

Urządzenie do odsalania wody wykorzystuje technologię polaryzacji stężenia jonów (ion concentratin polarization, ICP).  Urządzenie nie filtruje słonej wody.  Zamiast tego, w procesie ICP stosuje się pole elektryczne do membran umieszczonych powyżej i poniżej kanału wodnego.  Membrany odpychają dodatnio lub ujemnie naładowane cząsteczki, takie jak cząsteczki soli i mikroorganizmy. Naładowane cząsteczki są kierowane do drugiego strumienia wody, a następnie wydalane. Proces ten usuwa zarówno rozpuszczone, jak i zawieszone cząsteczki stałe, umożliwiając przepływ czystej wody przez kanał. Jednak ICP nie zawsze usuwa wszystkie cząstki obecne w wodzie.  Dlatego do usuwania pozostałych cząstek zastosowano elektrodializę. Optymalna konfiguracja obejmuje dwuetapowy proces ICP, po którym następuje pojedynczy proces elektrodializy.  W rezultacie cały proces minimalizuje zużycie energii i zapewnia samooczyszczanie się urządzenia.

Naukowcom udało się zmniejszyć urządzenie do odsalania wody do rozmiarów przenośnej jednostki nie większej niż walizka.  Dla urządzenia opracowano również aplikację mobilną.  Steruje ona urządzeniem i dostarcza w czasie rzeczywistym informacji o zużyciu energii, ilości wyprodukowanej wody i poziomie zasolenia.

Efektywność

Na podstawie wstępnych testów urządzenie charakteryzuje się następującymi parametrami:

  • Szybkość wytwarzania wody – 0,3 litra na godzinę (tj. 1 litr w ciągu 3 godzin i 20 minut)
  • Pobór mocy – 20 watów na 1 litr
  • Waga całkowita – 10 kilogramów
  • Normy jakości wody – spełnia/przekracza wytyczne WHO
  • Filtr wody – nie dotyczy
  • Długotrwała konserwacja – niska (brak wymiennego filtra, niskie zużycie energii)

Urządzenie zostało przetestowane na Carson Beach w Bostonie, MA.  W ciągu 30 minut urządzenie wytworzyło ilość wody równą jednemu plastikowemu kubkowi wody.

Plany

Po stworzeniu wstępnego prototypu naukowcy z MIT planują zoptymalizować swoje urządzenie, zwiększając produkcję wody i poprawiając jego wydajność energetyczną.  Przewiduje się, że naukowcy będą dążyć do komercjalizacji swojej technologii poprzez uruchomienie masowej produkcji urządzeń do odsalania wody opartych na technologii ICP.  Docelowymi klientami będą prawdopodobnie mieszkańcy odległych obszarów morskich o ograniczonych zasobach, np. społeczności zamieszkujące małe wyspy, a także załogi jachtów i statków oraz pasażerowie.  Urządzenie może również zainteresować sektor wojskowy.  Mogłoby ono poprawić zaopatrzenie w wodę żołnierzy prowadzących długotrwałe operacje wojskowe w obszarach przybrzeżnych.

O innych metodach filtracji wody dowiesz się z naszego bloga.

Advertisements
Latest Articles
1 lipca, 2022

Dlaczego w Polsce brakuje wody?

Polska znajduje się na jednym z ostatnich miejsc w Europie pod kątem metrów sześciennych dostępności wody przypadającej na jednego mieszkańca.…

10 czerwca, 2022

Wpływ szczelinowania (hydraulicznego) na wody gruntowe

Sankcje w postaci embargo na gaz nałożone na Rosję z powodu jej zbrojnego ataku na Ukrainę wywołały dyskusje na arenie…

2 czerwca, 2022

Baseny słonowodne jako alternatywa dla chloru

Sztucznie wytworzony chlor jest powszechnie stosowany do dezynfekcji wody basenowej. Jednak jego używanie może doprowadzić u osób wrażliwych do różnych…

Zapisz sie do newslettera

Don't get left out of the loop, make sure you subscribe to our newsletter below so you can be notified of our latest insights, tips, tutorials, sales and more!

Back To Top