skip to Main Content

UE proponuje ograniczenia w stosowaniu PFAS

UE PFAS7 lutego 2023 r. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA), agencja Unii Europejskiej (UE), przedstawiła wniosek mający na celu ograniczenie stosowania prawie 10 000 substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS) w całej Unii Europejskiej. Wniosek ten obejmuje wszystkie zastosowania PFAS w UE.  Wniosek i towarzysząca mu analiza podkreślają również niebezpieczeństwo narażenia na PFAS zarówno środowiska jak i zdrowia ludzkiego. Agencja przewiduje, że bez ograniczeń około 4,4 miliona ton PFAS dostanie się do środowiska w ciągu najbliższych trzech dekad.

Szczegóły propozycji

Wniosek przedstawia dwie opcje ograniczeń z różnymi okresami przejściowymi i wyłączeniami dotyczącymi konkretnych zastosowań. Pierwsza opcja wprowadziłaby całkowity zakaz bez wyłączeń i 18-miesięczny okres przejściowy.  Druga opcja wprowadziłaby pełny zakaz z ograniczonymi wyłączeniami i 18-miesięcznym okresem przejściowym. Wyłączenia i czas ich trwania były głównie oparte na dostępności alternatywnych PFAS.

Następne kroki ws. PFAS

Komitety naukowe ECHA ds. oceny ryzyka i analizy społeczno-ekonomicznej poddadzą wniosek ocenie. Pozwoli to ustalić, czy spełnia on wymogi prawne rozporządzenia REACH. Jeśli komitety naukowe ECHA wydadzą pozytywną ocenę, wniosek zostanie poddany sześciomiesięcznej ocenie naukowej.  Po tym czasie ECHA wyda ostateczne przepisy.  Oczekuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie między 2026 a 2027 rokiem.

Czy PFAS (lub „wieczne chemikalia”) są naprawdę wieczne?

Advertisements
Latest Articles
9 marca, 2023

Koniec suszy w Kalifornii?

Podczas gdy kalifornijskie zbiorniki zbliżają się do historycznych poziomów, czy to oznacza, że susza i niedobory wody się skończyły? W…

5 marca, 2023

Dezynfekcja słoneczna oczyszcza wodę

SODIS, czyli technika słonecznej dezynfekcji wody, to metoda filtracji wody stosowana do zwalczania chorób przenoszonych przez wodę.  Niedawno naukowcy z…

2 marca, 2023

Izraelska firma opracowuje solarny oczyszczacz wody

Izraelska firma Alumor opracowała system oczyszczania wody o nazwie H2O: Ready zasilany energią słoneczną i oparty o ultrafiolet.  Według firmy,…

Zapisz sie do newslettera

Don't get left out of the loop, make sure you subscribe to our newsletter below so you can be notified of our latest insights, tips, tutorials, sales and more!

Back To Top