skip to Main Content

Recenzja: Ekonomiczne, społeczne i polityczne elementy zmian klimatu

„Ekonomiczne, społeczne i polityczne elementy zmian klimatycznych”zmiany klimatyczne Waltera Leal Filho to kompleksowa analiza różnych czynników, które przyczyniają się do trwającego globalnego kryzysu klimatycznego (zmiany klimatyczne). Książka zagłębia się w ekonomiczne, społeczne i polityczne elementy zmian klimatycznych.  Filho bada sposoby, w jakie oddziałują one na siebie i wzajemnie się zaostrzają.  Autor rozpoczyna od zbadania ekonomicznych aspektów zmian klimatycznych.  Obejmują one zarówno koszty środków łagodzących/adaptacyjnych, jak i potencjalne korzyści ekonomiczne wynikające z podjęcia działań w sprawie zmian klimatu. Autor omawia również rolę sektora prywatnego w rozwiązywaniu kryzysu klimatycznego.  Odnosi się do potencjału zielonych inwestycji i rozwoju technologii niskoemisyjnych.

Następnie książka przechodzi do społecznych elementów zmieniającego się klimatu.  Autor zwraca uwagę na nieproporcjonalny wpływ, jaki kryzys ma na zmarginalizowane społeczności.  Podkreśla również znaczenie sprawiedliwości społecznej w rozwiązywaniu problemu. W szczególności Filho bada rolę opinii publicznej i mediów w kształtowaniu postrzegania i postaw wobec zmieniającego się klimatu.  Wreszcie, książka zagłębia się w polityczne elementy zmiany klimatu.  Obejmują one rolę porozumień międzynarodowych oraz wyzwania związane z wdrażaniem skutecznej polityki na poziomie krajowym/lokalnym. Autor omawia również potencjał sprawiedliwości międzypokoleniowej i potrzebę długoterminowego planowania w rozwiązywaniu kryzysu klimatycznego.

Podsumowując, książka „Ekonomiczne, społeczne i polityczne elementy zmian klimatycznych” zapewnia kompleksowe i zniuansowane zrozumienie złożonych i wzajemnie powiązanych czynników, które przyczyniają się do trwającego globalnego kryzysu klimatycznego. Książka jest ważnym źródłem, które pozwala uzyskać głębsze zrozumienie problemu i podejścia do jego rozwiązania.  Ponadto książka jest lekturą obowiązkową dla decydentów politycznych, pracowników akademickich i wszystkich zainteresowanych zmieniającym się środowiskiem.

Przeczytaj inne artykuły na moim blogu.

Advertisements
Latest Articles
9 marca, 2023

Koniec suszy w Kalifornii?

Podczas gdy kalifornijskie zbiorniki zbliżają się do historycznych poziomów, czy to oznacza, że susza i niedobory wody się skończyły? W…

5 marca, 2023

Dezynfekcja słoneczna oczyszcza wodę

SODIS, czyli technika słonecznej dezynfekcji wody, to metoda filtracji wody stosowana do zwalczania chorób przenoszonych przez wodę.  Niedawno naukowcy z…

2 marca, 2023

Izraelska firma opracowuje solarny oczyszczacz wody

Izraelska firma Alumor opracowała system oczyszczania wody o nazwie H2O: Ready zasilany energią słoneczną i oparty o ultrafiolet.  Według firmy,…

Polecane oferty
Advertisements
Zapisz sie do newslettera

Don't get left out of the loop, make sure you subscribe to our newsletter below so you can be notified of our latest insights, tips, tutorials, sales and more!

Back To Top