791-050-837radek@tylkowoda.pl8:00 - 18:00

Jak działają oczyszczalnie ścieków

Post 4 of 27
Jak działają oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie ścieków zamieniają silnie zanieczyszczoną wodę na taką, która nadaje się do ponownego użycia przez gospodarstwa domowe i spełnia normy czystości wody. Proces ten, zwany uzdatnianiem, składa się z kilku kolejnych etapów. W uproszczonym modelu można wymienić cztery kroki: sedymentację, koagulację, filtrowanie mechaniczne oraz dezynfekcję.

Krok pierwszy

Uzdatnianie wody rozpoczyna się od jej sedymentacji. Woda, pochodząca najczęściej z rzek, przepływa powoli przez duże stawy sedymentacyjne. W nich większe mechaniczne zanieczyszczenia, takie jak piasek, iły i kurz osiadają na dno. Na koniec woda jest mniej mętna i w podstawowy sposób oczyszczona z dużych cząstek.

Krok drugi

Kolejnym etapem oczyszczania jest koagulacja. W jej ramach usuwane są lżejsze i mniejsze elementy, które nie opadły na dno w procesie sedymentacji. Za pomocą związku chemicznego – siarczanu żelazowo-aluminiowego, który ma podstać białego proszku, cząstki zanieczyszczeń są ze sobą łączone w tak zwane „kłaczki”. Stąd pochodzi też potoczna nazwa koagulacji – kłaczkowanie. Kłaczki, cięższe niż pojedyncze drobne elementy z których się składają, opadają łatwiej na dno stawu.

Krok trzeci

W kolejnym etapie oczyszczania – na filtrach mechanicznych – kłaczki oraz inne zanieczyszczenia mechaniczne są ostatecznie zatrzymywane. Filtry zawierają membrany żwirowo-piaskowe, które usuwają resztki nierozpuszczonych w wodzie zanieczyszczeń mechanicznych (które określane są jako sedymenty, zawiesiny, osady, mętność lub po prostu części/substancje mechaniczne lub nierozpuszczone). Po tym etapie w wodzie nie ma już zanieczyszczeń widocznych gołym okiem.

Krok czwarty

Ostatnim etapem jest dezynfekcja za pomocą chloru. Ten etap usuwa i hamuje rozwój chorobotwórczych drobnoustrojów obecnych w wodzie. Ponieważ jednak chlor w wodzie potrafi kumulować się w ludzkim organizmie i być przyczyną wielu chorób, stosuje się coraz częściej nowocześniejszą metodę dezynfekcji, którą jest ozonowanie. Jest to jednak metoda droższa i dużo trudniejsza niż chlorowanie. Tak przygotowana woda jest gotowa do wysłania do gospodarstw domowych. Mimo dużego stopnia oczyszczenia, wciąż pozostały w niej rozpuszczone związki chemiczne (a nawet doszły nowe, takie jak siarczan żelazowo-aluminiowy i pochodne chloru). Dodatkowo, woda może ulec zanieczyszczeniu rdzą, jeśli rurociąg doprowadzający ją do finalnych odbiorców jest skorodowany.

WNIOSEK

Zakłady wodociągowe oczyszczają wodę przede wszystkim z mechanicznych i biologicznych zanieczyszczeń. Nie usuwają jednak z wody rozpuszczonych w niej związków chemicznych. Do tego celu niezbędne jest zastosowanie dodatkowego domowego filtra wody, działającego na bazie membrany osmotycznej.

Menu
Czy chcesz otrzymać poradnik:
"Jak filtrować wodę w gospodarstwie domowym" ?
Gdzie wysłać poradnik ?
Możesz sprawdzić swoją skrzynkę odbiorczą ;)
OK