skip to Main Content

Przyczyny i skutki występowania pestycydów w wodzie pitnej

Czym są pestycydy? To wszelkie związki chemiczne służące do zwalczania szkodników w uprawie roślin lub hodowli zwierząt. Można wymienić wiele rodzajów pestycydów, w zależności od ich przeznaczenia. I tak, przykładowo: insektycydy służą do zwalczania owadów, z kolei fungicydy są skuteczne w walce z grzybami, rodentycydy stanowią postrach gryzoni, a moluskocydy – ślimaków. Co roku pestycydy są wylewane i wysypywane na nasze grunty tonami.

Skąd pestycydy znajdują się w naszej wodzie pitnej?

woda pestycydyJest wiele sposobów, za pomocą których mogą dostać się do wód, na przykład: spływ powierzchniowy, przenikanie przez glebę lub jej erozja, bezpośredni opad na powierzchnię przy spryskiwaniu z samolotu, spływ wraz ze ściekami powstającymi przy produkcji pestycydów lub myciu urządzeń spryskujących, spływ wraz ze ściekami miejskimi (to dotyczy głównie fungicydów i bakteriocydów), spływ ze ściekami z zakładów, które pestycydy stosują – np. włókienniczych. Pestycydy znajdują się więc w wodach gruntowych i powierzchniowych, które trafiają bezpośrednio do oczyszczalni. W niektórych przypadkach te związki chemiczne mogą przedostać się także do podziemnych wód mineralnych.

Pestycydy są bardzo odporne na rozkład,

a co więcej – łatwiej kumulują się w organizmie ludzkim lub zwierzęcym niż w wodzie czy glebie. Szczególnie „chętnie” odkładają się w tkance tłuszczowej, a także w wątrobie i mózgu. Niektóre z nich mają silne działanie rakotwórcze – w tej grupie można wymienić DDT, dieldrynę, chlordan, heptachlor i lindan. Większość pestycydów działa negatywnie na ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy, jak również zaburza pracę wątroby i procesy odpornościowe. Wykazano też, że pestycydy zmniejszają płodność u samic zwierząt. Rzecz jasna, ilości pestycydów występujące w wodzie pitnej nie doprowadzą do natychmiastowego zatrucia.  Jednakże trzeba pamiętać o zdolności tych związków chemicznych do kumulacji.

Wniosek

Pestycydy mogą pojawić się w wodzie pitnej i kumulować nawet przez lata w organizmie ludzkim. Dla wyeliminowania ryzyka ich wystąpienia należy oczyszczać wodę za pomocą domowych filtrów opartych na mechanizmie odwróconej osmozy, który jako jedyny w pełni usuwa szkodliwe związki chemiczne.  Dowiedz się więcej o odwrócone osmozie.

Reklamy
Latest Articles
8 maja, 2022

Odsalanie wody z MIT

Niedawno doniesiono, że naukowcy z MIT skonstruowali proste, lekkie i przenośne urządzenie, które może automatycznie usuwać cząstki i sole ze…

7 maja, 2022

Filtr Bluewater Cleone

Picie kranówki stało się bardzo popularne, szczególnie wśród osób dbających o swój organizm i środowisko. Nie bez powodu - każda…

7 maja, 2022

Jak zamontować filtr do wody (RO)?

Montaż systemu odwróconej osmozy nie wymaga szczególnie wybitnych umiejętności w zakresie hydrauliki. Jeżeli masz podstawową wiedzę w tym zakresie, zadanie…

Polecane oferty
Reklamy
Zapisz sie do newslettera

Don't get left out of the loop, make sure you subscribe to our newsletter below so you can be notified of our latest insights, tips, tutorials, sales and more!

Back To Top