791-050-837radek@tylkowoda.pl8:00 - 18:00

Przyczyny i skutki występowania pestycydów w wodzie pitnej

Post 7 of 27
Pestycydy rozpylane nad polem

Czym są pestycydy? To wszelkie związki chemiczne służące do zwalczania szkodników w uprawie roślin lub hodowli zwierząt. Można wymienić wiele rodzajów pestycydów, w zależności od ich przeznaczenia. I tak, przykładowo: insektycydy służą do zwalczania owadów, z kolei fungicydy są skuteczne w walce z grzybami, rodentycydy stanowią postrach gryzoni, a moluskocydy – ślimaków. Co roku pestycydy wylewają się i wysypują na nasze grunty tonami.

Skąd te szkodliwe związki znajdują się w naszej wodzie pitnej?

Jest wiele sposobów, za pomocą których mogą dostać się do wód, na przykład: spływ powierzchniowy, przenikanie przez glebę lub jej erozja, bezpośredni opad na powierzchnię przy spryskiwaniu z samolotu, spływ wraz ze ściekami powstającymi przy produkcji pestycydów lub myciu urządzeń spryskujących, spływ wraz ze ściekami miejskimi (to dotyczy głównie fungicydów i bakteriocydów), spływ ze ściekami z zakładów, które pestycydy stosują – np. włókienniczych. Pestycydy znajdują się więc w wodach gruntowych i powierzchniowych, które trafiają bezpośrednio do oczyszczalni, a w niektórych przypadkach mogą przedostać się także do podziemnych wód mineralnych.

Problem w tym, że związki te są bardzo odporne na rozkład,

a co więcej – łatwiej kumulują się w organizmie ludzkim lub zwierzęcym niż w wodzie czy glebie. Szczególnie „chętnie” odkładają się w tkance tłuszczowej, a także w wątrobie i mózgu. Niektóre z nich mają silne działanie rakotwórcze – w tej grupie można wymienić DDT, dieldrynę, chlordan, heptachlor i lindan. Większość pestycydów działa negatywnie na ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy, jak również zaburza pracę wątroby i procesy odpornościowe. Wykazano też, że pestycydy zmniejszają płodność u samic zwierząt. Rzecz jasna, ilości pestycydów występujące w wodzie pitnej nie doprowadzą do natychmiastowego zatrucia, ale trzeba pamiętać o zdolności tych związków chemicznych do kumulacji.

WNIOSEK

Pestycydy mogą pojawić się w wodzie pitnej i kumulować nawet przez lata w organizmie ludzkim. Dla wyeliminowania ryzyka ich wystąpienia należy oczyszczać wodę za pomocą domowych filtrów opartych na mechanizmie odwróconej osmozy, który jako jedyny w pełni usuwa szkodliwe związki chemiczne.

Menu
Czy chcesz otrzymać poradnik:
"Jak filtrować wodę w gospodarstwie domowym" ?
Gdzie wysłać poradnik ?
Możesz sprawdzić swoją skrzynkę odbiorczą ;)
OK