skip to Main Content

PFAS: Czy ‘wieczne chemikalia’ są naprawdę wieczne?

PFAS wieczne chemikalia„Wieczne chemikalia”, znane również jako PFAS, to długołańcuchowe związki, które nie ulegają rozkładowi w środowisku. Przewlekłe narażenie na te chemikalia, szczególnie poprzez spożycie, zostało powiązane z różnymi problemami zdrowotnymi.  Te ostatnie obejmują zmniejszenie płodności, zmiany hormonalne, wzrost poziomu cholesterolu, osłabienie układu odpornościowego, zwiększone ryzyko zachorowania na raka i opóźnienia rozwojowe u dzieci. W ostatnich latach wzrosły wysiłki zmierzające do usunięcia PFAS ze środowiska.  Jednak metody takie jak spalanie wiążą się z własnymi wyzwaniami, ponieważ mogą prowadzić do skażenia powietrza. Pomimo prób podejmowanych przez naukowców, ich cząsteczki okazały się trudne do zniszczenia.  Wynika to z faktu, że nie można ich rozłożyć za pomocą ognia, chemikaliów, a nawet bakterii.

Pięta achillesowa

Cząsteczki PFAS składają się z długiego łańcucha atomów węgla i fluoru silnie ze sobą związanych, często z naładowanymi atomami tlenu na jednym końcu. Zespół badaczy z Northwestern University kierowany przez Williama Dichtela odkrył, że te atomy tlenu są słabym punktem w cząsteczce „wiecznych chemikalii”. Zastosowali oni ciepło wraz z powszechnym odczynnikiem, wodorotlenkiem sodu, co spowodowało, że atomy tlenu i fluoru oddzieliły się od cząsteczki Dzięki temu w ciągu 12 godzin powstała  nieszkodliwa substancja fluorkowa i przekształcono ponad 90% substancji chemicznych w bezpieczne węglowe produkty uboczne. Dichtel określił grupę naładowanych atomów tlenu jako „piętę achillesową” cząsteczki PFAS.

Zastosowanie

Stacje uzdatniania wody w obszarach wysokiego ryzyka byłyby głównym celem dla rozwiązań takich jak to. Dodatkowo, zespół opracował również technikę rozbijania „wiecznych chemikaliów” przy użyciu dużej siły mechanicznej.  Ponadto naukowcy badają nową obiecującą technikę zwaną utlenianiem wodą w stanie nadkrytycznym. Technologia ta wykorzystuje wodę podgrzaną do wysokiej temperatury i ciśnienia, rozbijając cząsteczki PFAS na mniejsze kawałki.  Te z kolei mogą zostać zneutralizowane w celu utworzenia nietoksycznych soli i wody wolnej od PFAS.

UE i PFAS

Unia Europejska podjęła kilka kroków w celu uregulowania PFAS, które zostały sklasyfikowane jako nowe zanieczyszczenia.  Wynika to z ich powszechnego stosowania i trwałości w środowisku. Ponadto, UE przyjęła nowe przepisy ograniczające stosowanie PFAS w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.  Obejmują one opakowania żywności, w celu ochrony konsumentów. Dodatkowo UE wymieniła PFAS jako substancje wzbudzające bardzo duże obawy w ramach rozporządzenia REACH.  Daje to możliwość wprowadzenia ograniczeń w ich stosowaniu. Ponadto UE finansuje badania nad PFAS. Finansowanie koncentruje się na opracowaniu substancji alternatywnych oraz na środkach ograniczających ich uwalnianie.

Dowiedz się o przyczynach i skutkach obecności ołowiu w wodzie pitnej.

Advertisements
Latest Articles
9 marca, 2023

Koniec suszy w Kalifornii?

Podczas gdy kalifornijskie zbiorniki zbliżają się do historycznych poziomów, czy to oznacza, że susza i niedobory wody się skończyły? W…

5 marca, 2023

Dezynfekcja słoneczna oczyszcza wodę

SODIS, czyli technika słonecznej dezynfekcji wody, to metoda filtracji wody stosowana do zwalczania chorób przenoszonych przez wodę.  Niedawno naukowcy z…

2 marca, 2023

Izraelska firma opracowuje solarny oczyszczacz wody

Izraelska firma Alumor opracowała system oczyszczania wody o nazwie H2O: Ready zasilany energią słoneczną i oparty o ultrafiolet.  Według firmy,…

Zapisz sie do newslettera

Don't get left out of the loop, make sure you subscribe to our newsletter below so you can be notified of our latest insights, tips, tutorials, sales and more!

Back To Top