791-050-837radek@tylkowoda.pl8:00 - 18:00

Polska norma wody pitnej

Post 10 of 27
Woda pitna, czy musisz uciekać ?

Jakie wymagania powinna spełniać woda pitna? Czy istnieją zasady, które określają jej jakość? Jak jest ona kontrolowana? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Co prawo mówi na ten temat?

W Polsce norma dotycząca jakości wody pitnej ustalana jest w formie rozporządzenia przez Ministra Zdrowia, który działa na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Obowiązujące aktualnie rozporządzenie z dnia 29 marca 2007 określa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zgodnie z nimi, woda jest bezpieczna dla organizmu, jeśli nie zawiera mikroorganizmów i pasożytów oraz substancji chemicznych w ilości zagrażającej zdrowiu, a także – jeśli nie ma agresywnych właściwości korozyjnych. Norma dotyczy różnych właściwości wody – poczynając od biologicznych i mikrobiologicznych, poprzez chemiczne i fizykochemiczne, aż po organoleptyczne – takie jak wygląd, smak oraz zapach. Norma ta dotyczy wody pobieranej z wodociągów i indywidualnych ujęć wody, cystern lub zbiorników oraz wody sprzedawanej w opakowaniach, nie odnosi się jednakże do naturalnych wód mineralnych i źródlanych, stołowych oraz leczniczych – do nich stosują się odrębne przepisy.

Jak kontrolowana jest woda?

Rozporządzenie opisuje także reguły dopuszczania wody
do spożycia przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Nakazuje również prowadzenie regularnego monitoringu jakości wody oraz wykonywanie okresowych jej badań, do czego wyznaczone są odpowiednie, zatwierdzone przez inspektora sanitarnego laboratoria. Inspektor monitorujący jakość wody może uznać ją za przydatną do spożycia, uznać za taką warunkowo lub nie uznać wcale – w tym ostatnim przypadku zazwyczaj nakazuje usunięcie przyczyn takiego stanu przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne. Na podstawie monitoringu Inspektorat tworzy zbiorcze, obszarowe oceny jakości wody oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów. Oceny takie zawierają wiele cennych informacji: wykaz producentów wody zaopatrujących dany obszar wraz z wielkością ich produkcji, a także wskaźnikową ocenę jakości wody oraz informacje o przekroczeniach normy i związanych z nimi postępowaniami oraz działaniami naprawczymi.

Woda w naszych kranach

Woda, która trafia do sieci wodociągowej, jest dość dobrze zbadana i kontrolowana. Jednak już w samej sieci, przed dotarciem do kranów, może zostać ponownie zanieczyszczona, na przykład rdzą pochodzącą z rur. Dopiero po zastosowaniu domowego filtra możemy ją pić – zamiast droższej i mniej ekologicznej wody butelkowanej.

Menu
Czy chcesz otrzymać poradnik:
"Jak filtrować wodę w gospodarstwie domowym" ?
Gdzie wysłać poradnik ?
Możesz sprawdzić swoją skrzynkę odbiorczą ;)
OK