skip to Main Content

Polska norma wody pitnej

Jakie wymagania powinna spełniać woda pitna? Czy istnieją zasady, które określają jej jakość i kontrole? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Co prawo mówi na ten temat?

woda pitna
Polska norma wody pitnej

W Polsce norma dotycząca jakości wody pitnej ustalana jest w formie rozporządzenia przez Ministra Zdrowia, który działa na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Obowiązujące aktualnie rozporządzenie z dnia 29 marca 2007 określa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Woda jest bezpieczna dla organizmu, jeśli nie zawiera mikroorganizmów i pasożytów oraz substancji chemicznych w ilości zagrażającej zdrowiu.  Nie może także posiadać agresywnych właściwości korozyjnych. Norma dotyczy różnych właściwości wody: biologicznych, mikrobiologicznych, chemicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.  Te ostatnie to wygląd, smak oraz zapach. Norma ta dotyczy wody pobieranej z wodociągów i indywidualnych ujęć wody, cystern lub zbiorników oraz wody sprzedawanej w opakowaniach.  Odrębne przepisy, z kolei, odnoszą się do naturalnych wód mineralnych i źródlanych, stołowych oraz leczniczych.

Jak kontrolowana jest woda?

Rozporządzenie opisuje także reguły dopuszczania wody do spożycia przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS, sanepid). Co więcej, nakazuje również prowadzenie regularnego monitoringu jakości wody oraz wykonywanie okresowych jej badań.  Do tego celu Sanepd wyznacza i zatwierdza laboratoria. Inspektor monitorujący jakość wody może uznać ją za przydatną do spożycia, warunkowo przydatną lub nie uznać wcale.  W tym ostatnim przypadku zazwyczaj nakazuje usunięcie przyczyn takiego stanu przez przedsiębiorstwo wodociągowe. Na podstawie monitoringu Inspektorat tworzy zbiorcze, obszarowe oceny jakości wody oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów. Dodatkowo, oceny takie zawierają wiele cennych informacji: wykaz producentów wody zaopatrujących dany obszar wraz z wielkością ich produkcji, a także wskaźnikową ocenę jakości wody oraz informacje o przekroczeniach normy i związanych z nimi postępowaniami oraz działaniami naprawczymi.

Woda w naszych kranach

Woda, która trafia do sieci wodociągowej, jest dość dobrze zbadana i kontrolowana. Jednak już w samej sieci, przed dotarciem do kranów, może zostać ponownie zanieczyszczona, na przykład rdzą pochodzącą z rur. Dopiero po zastosowaniu domowego filtra możemy ją pić – zamiast droższej i mniej ekologicznej wody butelkowanej.

Przeczytaj więcej o metodach filtracji wody.

Advertisements
Latest Articles
9 marca, 2023

Koniec suszy w Kalifornii?

Podczas gdy kalifornijskie zbiorniki zbliżają się do historycznych poziomów, czy to oznacza, że susza i niedobory wody się skończyły? W…

5 marca, 2023

Dezynfekcja słoneczna oczyszcza wodę

SODIS, czyli technika słonecznej dezynfekcji wody, to metoda filtracji wody stosowana do zwalczania chorób przenoszonych przez wodę.  Niedawno naukowcy z…

2 marca, 2023

Izraelska firma opracowuje solarny oczyszczacz wody

Izraelska firma Alumor opracowała system oczyszczania wody o nazwie H2O: Ready zasilany energią słoneczną i oparty o ultrafiolet.  Według firmy,…

Polecane oferty
Advertisements
Zapisz sie do newslettera

Don't get left out of the loop, make sure you subscribe to our newsletter below so you can be notified of our latest insights, tips, tutorials, sales and more!

Back To Top